ทันตกรรมและการจัดฟัน

ผู้ป่วยต้องได้รับการตรวจช่องปากอย่างละเอียด

ถ้ามีฟันผุต้องไปอุดฟันให้เสร็จก่อน รวมทั้งขูดหินปูน ให้เรียบร้อย ขบวนการรักษาทางทันตกรรมจัดฟัน จะเริ่มด้ายการพิมพ์ปากเพื่อไปทำแบบฟันของผู้ป่วยก่อน จัดฟัน และการเอกซเรย์ฟันทั้งปาก รวมทั้งอวัยวะใกล้เคียงเพื่อประโยชน์ในการวางแผนและกำหนดการ รักษาโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญต่อไปในการดำเนินงานของเราผู้ป่วยบางรายจำเป็นต้องยอมให้ถอนฟันแท้บางซี่ออกไปทั้งๆ ที่เราไม่ต้องการเช่นนั้น แต่ก็จำเป็น ต้องทำเพราะการถอนฟันในกรณีเหล่านี้จะช่วยให้การจัดฟันทำได้อย่างมีประสิทธิภาพ เกิดความสวยงามแก่ ใบหน้ายิ่งขึ้น ในบางกรณีทำให้การใช้งานดีขึ้น ที่สำคัญจะทำให้ฟันที่จัดเสร็จแล้ว อยู่ในสภาพใหม่ได้มั่นคง ไม่กลับไปสู่สภาพเดิมอีก ในกรณีที่ต้องถอนฟันนี้ ทันตแพทย์จัดฟันจะอธิบายให้ท่านทราบล่วงหน้าก่อนนะครับการจัดฟันไม่อาจสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีจากฝีมือของทันตแพทย์ของเราแล้วนั้นการดูแลรักษาความสะอาดฟัน ถ้าไม่แปรงฟันให้สะอาด ทำให้ฟันผุ มีโรคเหงือก
อักเสบ ซึ่งเหงือกจะบวมแดง มีเลือดออกง่ายบริเวณนั้น บางรายจะเกิดรอยขาวรอบๆ เครื่องมือ จัดฟัน อันเป็นผลของเคลือบฟันกร่อนไป การรักษาความสะอาดนี้ต้องเน้นเป็นพิเศษ เพราะผู้ป่วยส่วนใหญ่เป็นเด็กที่มีอัตราเสี่ยงต่อฟันผุสูงมาก อีกทั้งลักษณะของเครื่องมือ จัดฟันจะเป็นตัวเก็บกักเศษอาหารได้เป็นอย่างมาก การแปรงทำความสะอาดก็ยากกว่า ปกติ ผู้ป่วยต้องรีบแปรงฟันทันทีหลังรับประทานทุกครั้ง อีกประการหนึ่งผู้ป่วยควรไปรับ การตรวจสุขภาพฟัน และขูดหินปูนจากทันตแพทย์ประจำตัวทุกหกเดือนอย่างน้อยครับ

51481933 จัดฟันทำฟัน

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s